Kurumsal (M); Atölye

ÖĞRETİYOR , UYGULATIYOR

 • ÖGRETİLER

  Çalışanların kendini yeniden organize etmelerinde öğretici seminer ve tartışmalar

 • UYGULAMALAR

  Atölye ve koçluk desteği günlük kendi yaşamdan gerçek örneklerle deneyimler sunar.

 • + ÖLÇÜMLEME

  Yeniden organize olmaları sırasında,tepkileri,gelişimlerini izler ve destekler.

  • DF Anket / Grup Belirleme

   Seminer öncesi,katılımcı gruba, işlerini gerçekleştirme sırasında özel ve iş yaşantı dengeleri, planlamaları,öncelikleri, kişisel projelerindeki davranışları konusunda görüşleri alınır.
   Zamanlama: Seminerden 7-10 gün önce

  • PBM Seminer

   İş ortamları ve araç düzenlemeleriyle,kendi verilerine hızlı ve kolay ulaşma örnekleriyle, kişisel iletişimlerini başarılı yönetme taktiklerini alırlar.
   Zamanlama: bir gün 7 saatlik süre içerir

  • Atölye Çalışmaları

   Senoryasız gerçek örneklerle,kişisel iş ve projelerde master iş yapısı, hatırlatıcı aktarımları, kağıt bazlı/dijital ortam egzersizleri, grup tartışmaları ve pratik uygulama deneyimleri sunar.
   Zamanlama: Seminerden sonra 7-10 içerisinde gerçekleştirilir

  • TT – Triple Testler

   “Üçlü davranışsal testler” , Programa dahil katılımcıların kendi yeteneklerini algılama,yetenek ve davranış değişimini 3 aşama da değerlendir.
   Zamanlama; Program haberi verilmeden, verildikten ve atölye çalışmalarından sonra 3 aşamada

  • WM – Exutive Review

   Katılımcının program öncesi ve sonrası iki aşamada,iş yapma farklılıkları ,iş ilgi artışları ve geri dönüş sağlanıp sağlanmadığı ilk yöneticisi ile ayrı ayrı gerçekleştirilir.
   Zamanlama; Seminer öncesi ve atölye çalışmaları sonrası 2 aşamada

  • Koçluk Desteği

   Kişi veya grupların,iş akışı,döküm, araç , iş akış ustalığı ve katılımcıya özel en iyi uygulama modeli seçimi,uygulaması ve denemelerine veri uzmanı tarafından eşlik edilir.
   Zamanlama; Atölye çalışmalarından sonra istenilen bir zamanda..

Kurumsal Programlar

Posted in: