Akıllı yönetimler için tek kelime yeterli; VERİMLİLİK.

Gelecekte rekabet ve bilgi yoğunluğun artığı yeni dünyada, iş yönetimleri için (kamu veya özel sektör) “verimlilik” takıntıları olacak TEK şey olacak… Verimlilik türünden ne anlaşılması gerektiğinde ; Az çaba / harcamayla, daha fazla iş çıkarmak anlayışında, sadece yeni teknolojiler ( tasaruflu ampül anlayışı) olabilir.  PBM verimlilik yansıması ise, iş akışları ve yapılış tarzlarıyla ilgilidir. Tek türü “İNSAN VERİMLİLİKLERİ”dir. Güzel haber; PBM metodu önceden bir deneyim gerektirmez. İşlerin verimli ve stressiz yapılabileceği yolunu  gösterir..

 

İŞ NEDİR?

[lead]

PBM yaklaşımda;düşünce ve hayalin sonrasında bir eylem gerektiren
her “ŞEY” iş olarak değerlendirir.
Ve bazı şey!..ler otomatikleşmiş olsa da bu işler her zaman insanlar tarafından gerçekleştirilir.

[/lead]

[one_half valign=”middle” animation=”none”]

Her Rol, Her Meslek, Her Sanayi …

Tüm iyi şeyler, insanların gerçekleşmesiyle gelir. İnsanlar kendi yaptığı işler bireysel gibi gözükse de işlerin yapılması bir çok aşamasında veya sonuçları açısından da anonimdir.

İş’te, bu işlerin anonim yapılması aşamasında “doğal olarak” insanların kendi öz farklı program ve önceliklere de sahiptir. İşlerin yapılmasındaki uyum, istenilen kalite ve zamanında gerçekleşmesiyle bitirilmesinde en önemli faktör. Peki yeterli mi? İşlerin kritik iş temas noktaları ve akışlarının başarısında insanların işlerine ilaveleri gerekir.  Çalışanlarınızın işlerin sonuçları belirlemedeki yolculukları nasıl?

SİZİN İŞLER NASIL BAŞLAR VE BİTER ?

 

ANGAJMANLAR…

[one_half valign=”top” animation=”none”]

“İnsan, Takım, Şirket ve Gelecek”

İş hedeflerini geliştirmek tümünde ayrı oyunlar değildir.  Farklı düzeylerde hedefler (veya ayırma) her zaman vardır.  Yani, bir çalışanın yaptığı çalışmalar bir yatırım değil ancak o şirketin inşası olabilir . Ya da ona bağlı hisseden ekipler, onların yüksek bir amaçlı hedefleriyle uyumlu olabilir.

PBM, bir örgütün  DNA ‘sı  tüm insanların kendi iş yapma alanlarında “güvenilinir” bir iş yapısı oluşturmaları sırasında şık ve kolaylıkla oluşturacakları kişisel tasarım sunuyor.

Mühendislik yaklaşımları ötesinde, duru bir zihinle yaşantılarında  özel ve mesleki işleri birleştiriyor. Kişisel üretkenlik çabalarını destekliyor.

 

İŞLERİN BÜTÜNÜNDE BAŞARILI YAPILMASI

Bunu içinde olan her profesyonelin, kendi iş alanında bir çatlağa neden olmaksızın /sorun yaratmadan yapması gerektiğini biliyoruz.

Günlük olağan işler dışında, onların acil mesajlar ve önemli toplantı için, hazırlıklı olmaları gerçekte istenense,gerçekleşmesi için çok daha fazla pratik bir yapmak gerekir. İşlerin başarılıyla tamamlanması ve yapılması buna bağlı…YANİ
Kurumsal başarıyı, işleri başarıyla yapan insanlara bağlıyın...

 

İNSANLAR YANİ ÇALIŞANLARINIZ DESTEKLEYİN

Kurum başarısında en önemli katkı unsurlardan biri, insan yani DNA ‘nız (çalışanlar) VE, doğru becerilere sahip ve yüksek iş performanslı çalışanlar verimli işler yapar… Buraya kadar doğru.. Ancak işlerin karmaşıklığı, yeni ihtisas alanları , artan çalışan çeşitliliği ve bilgi/iletişim karışıklığını da artırıyor. Kişisel iletişim ve bilginin yönetimi daha önemli hale getiriyor. Karmaşıklıktan nasıl kurtaracaksınız ? Çözüm !..
Onların yaşantılarını yeniden organize olmalarını destekleyin

 

VERİMLİLİK

 

VERİMLİLİKTE ÇALIŞANLARINIZLA ULAŞIN.

Kaynaklar sınırlı… İş hedeflerine ulaşma çabasında, iş profesyonellerinin yetenekleri ve başarısından en üst değeriyle yararlanmak çok önemli… İşlerin başarılı ve daha kısa zamanda yapılabilmesi operasyon yönetimlerinin varlık nedeni… Sadece hızlı mı? Onların kendi yaşamlarında daha üretken ve daha stressiz insanlar olması, iş ve özel hayatlarındaki tutarlılıkları, İş zamanında önemli olan “şeylere” odaklanma ve uygulamadaki verimlilikleri etkisini kullanarak verimliliğe ulaşın

 

VERİMLİ OLMAYI BAŞARMAK..

HER GÜN YAPILAN RUTİN İŞLERDEKİ BAŞARI, BÜYÜK BAŞARININ TEMELİDİR.
Başarılı bir gün, çalışanların amaçlı bir sabahıyla başlar.

 

 

İşlerin yapılması sırasında ortaya çıkan sorunlar aslında sorunun çıktısı. Onları sorunları çok. İşlerin ve onlardan düzensiz gelen istekler ve sorumluluklar sırasında kendilerini organize edemiyorlar. Yoğunluklar içinde öncelikleri, iletişimlerini ve en önemlisi özel yaşamları alanlarında daralıyorlar. Bilgileri arasında bağlantıların kopukluklarını birleştirme çabasında strese maruz kalıyorlar.

Onlar için her yeni iş yeni sorumluluk ve yeni bir sorun. Kendi yaşadıkları kendi küçük aksaklıklar, onlara büyük sorunlar çıkarıyor. İş yapma hızını düşürüyor, daha fazla stresse maruz kalıyor ve üretkenliklerini bitiriyor..

 

Kişisel değişimler kolay değil.  Değişim sırasındaki zorluklar ve yeni alışkanlıkların uzun zamana yayılması bu direnci artırır. PBM iş metodu kişinin günlük yaşantısına yeni yazılım programları fiziki ve psikolojik yükler getirmeden gerçekleştirir. Verimliliğe ulaşmak uzun zamanınızı almayacak.

 

KURUMSAL PROGRAMLARI

Ticari yaşam ve iş gücü pazarında “görünüşte büyüyen” kritik iş yapma becerilerin eksikliği ile ilgili…
PBM amacı, İnsanlara iş bilgilerini, e-postalarını, iletişimlerini, önceliklerini ama en önemlisi işlerini yaparken duru bir zihin için nasıl yeniden organize olacaklarını öğretmektir. PBM® Kurumsal programları, çalışanlarınızın “kişisel” çalışma sistemi ve iş yapma tarzlarıyla birlikte,örgütlerde olumlu iş tarzların oluşmasında değişikliklerine neden olur. Yepyeni  iş ve verimlilik alanlarına yol açar. Gereksiz enerji harcama alanlarını sorgulatır,yok edilmesini katkı sağlar. Eksikliklerin nerede-neden meydana geldiğini görülmeleri ve giderilmesinde  çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları….. PROFESYONEL YARDIMA ULAŞMALARI İÇİN  HAZIRLANDI !

PBM neyle ilgili?

KİŞİSEL BİLGİ VE İLETİŞİMLERİ YÖNETMEK ÜZERE
KURGULANMIŞ GÜÇLÜ İŞ TASARIMI VE METODUDUR.

 

E-post & İletişim

[lead]

Kişinin kendi iş alanı içinde, başarılı ve E-post yönetimi ve iletişim kurgusu ve yapısallık sağlar.

 

Veri & Bilgi & Proje

 

Kağıt,elektronik ve zihinsel bilgileri birleştirir. Öncelik tespiti ve hatırlatıcılar hızlı ve aksaksız işlerin yapılmasını sağlar.

 

Stressiz & Üretken

Zihin, bilgi ve verileri farklı ortamlara taşıyarak,kontrol hissiyle rahatlamasını ve mevcut işe odaklanmayı artırır.

 

Alt satırında neler var?

Mail yönetimi

 

İş Ortamı

 

Hatırlatıcılar

 

Bilgi Yönetimi

 

Stress

 

İş-Yaşam

 

KURUMSAL VERİMLİLİK PLANLARI İÇİN
PBM ÖNERİSİ ÇOK MU KİŞİSEL ?

 

 

İş hayatında her şey BUNA BAĞLI değil mi? Örgütte öncelik “çalışan” insandır.
Çünkü ; Planları insanlar yapar. Kararları insanlar verir.
Süreçleri insanlar takip eder. Sonuçları insanlar üretir.

İŞLERİ KİŞİSELLEŞTİRME GÜCÜNDEN YARARLANIN

 

Çalışan Kariyerleri ile ilgili..

Verimliliğe meraklı bir kurum musunuz? Çalışanlarınızın Kariyer gelişiminde yeni ve öğrenmeye değer bir çok öneriyi burada bulabilirsiniz.

Metodu yol gösterici blog makaleleri  ve yaklaşımları izleyin, yeni fikirler edin.

 

YARATICISI NE DİYOR?

 

 

STRATEJİLER ÇALIŞMIYOR.. İnsanlara okullarında, iş eğitim salonlarında işlerini her zaman nasıl planlayacağını öğretildi, ancak nasıl yürütüleceği öğretilmiyor. Bugün İşletme lisansı sunan her üniversitenin işler hakkında stratejisi vardır, ancak neredeyse hiçbirinin bu öğretileri eyleme nasıl geçireceği ile ilgili önerisi yoktur. Sonuç; Stratejiler çalışmıyor.

EYLEM BOŞLUKLARI.. Çalışmayan stratejiler, iş girişimin düşüşüne neden olurken, iş /pazar /müşteri / çalışan  ve değer kaybedilmesine neden oluyor . Çıktısı; Geriye beceri boşluğu bırakıyor. Buna “Stratejilerde eylem boşluğu” diyorum.

PBM ÖĞRETİLERİ… İş stratejilerinizi eyleme geçirilemesini beklediğiniz profesyonellerinizin kişisel eylem boşluklarının doldurulması üzerine katkılar sağlar.

 

PBM KURGUSU.., Kişinin kesintisiz ve güvenli kişisel iş tasarımı gerçekleştirme ve günlük iş planları dışında, zihnini meşgul eden plansız çalışmaları da  birlikte organize etmek ve yönetmek üzerine kurulmuştur.

Yaşantıda yazılı doküman,elektronik ve düşünce verilerinizi  birleştiriyor. (DAHA AZ STRESLİ YAŞAM)

İşleri kolaylaştırma çabalarınızı  kolaylaştırıyor. (DAHA HIZLI İŞ YAPMA)

işlerin yarattığı “Gelen kutularını” azaltıyor.(DAHA ÜRETKEN BİR TARZ)

En önemlisi; PBM metodu sadece iş’te değil evde de çalışıyor (İŞ-YAŞAM UYUMU)

 

ÖRGÜT

 

Öncelik bilin ki; İnsanların kendi iş alan ve zamanlarındaki başarısı kurumsal verimliğinizi minimum % 12 artırır. (VERİMLİLİK)

Onlar bilinçli iş ilerlemeleri sağlarsa (FARKINDALIK),
doğrudan veya dolaylı tasarruflar sağlar. (MALİYET)
Geliştirilecekleri veri ve raporlamalar daha iyi dokümantasyon anlamına gelir.(UYGUNLUK)
Doğru veri sunmaları maliyetlerde olumlu etki yaratır (TASARRUF),
Otomosyonda  temiz veriler,iyi karar alınmasıyla sonuçlanır (BAŞARILI)
Kararlardaki başarı , o işlerde daha az insan katılımını getirir. (DOĞRULUK)
Ast-üst daha az iş sorunlarıyla karşılaşılır  (HEDEF)
Hastalık/ rahatsızlık / Mazeretleri azalır. (AMAÇ).
Organizasyonda İK etkisi artacaktır. (SONUÇ)

 

SONUÇ

 

PBM® Kurumsal programlarından yapacağınız kendi seçim bunu belirleyecek.

Çalışanlarınızın farklı iş tarzları olduğunu farkına varmasını isteyebilirsiniz (SÖYLEŞİ),
Metodu her yönüyle öğrenmeleri ve tanık olmalarını da isteyebilirsiniz (SEMİNER).
Öğrendikleri taktikleri kendi kişisel sorunlarında çözüm bulmalarını isteyebilirsiniz.(ATÖLYE)
Özel desteklerde sağlayabilirsiniz (KOÇLUK) i
İK değişimleri gözlemlemek için testlere tabi tutabilirsiniz ( ÖLÇÜMLEME)

Verimliliğe geçiş süreniz ne kadar zamanınız alacak? Öğretilerden sonra, 2 günlük düzenleme (TOPARLAMA) sonra 30 günlük alışkanlık haline gelmesini takip ederek..Bu kadar kısa sürede..
Karar sizin.. VERİMLİLİKTE NE KADAR CİDDİSİNİZ?

 

GELECEK – 0 :  SİZ – ?

 

İş dünyasında hızlı ve yıkıcı gelişimlerinde;
Gelecek size gol atmadan, siz geleceğe kaç gol atacaksınız.

 

‘XS’ 
SÖYLEŞİ

GELECEK- 0:
SİZ -1

[‘
SEMİNER

GELECEK – 0:
SİZ – 2

[/one_sixth]

[one_sixth valign=”top” animation=”none”]

[progress_circle value=”45″ style=”simple” icon=”gears” text_color=”#72bfc0″ bg_color=”#72bfc0″]

[/progress_circle]

‘M’
+ ATÖLYE

GELECEK – 0:
SİZ – 3

[/one_sixth]

[one_sixth valign=”top” animation=”none”]

[progress_circle value=”60″ style=”simple” icon=”male” text_color=”#72bfc0″ bg_color=”#72bfc0″]

[/progress_circle]

‘L’
+ KOÇLUK

GELECEK – 0:
SİZ – 4

[/one_sixth]

[one_sixth valign=”top” animation=”none”]

[progress_circle value=”75″ style=”simple” icon=”file-powerpoint-o” text_color=”#72bfc0″ bg_color=”#72bfc0″]

[/progress_circle]

‘XL’
+ PROJE

GELECEK – 0:
SİZ – 5

[/one_sixth]

[one_sixth_last valign=”top” animation=”none”]

[progress_circle value=”100″ style=”simple” icon=”list-ol” text_color=”#72bfc0″ bg_color=”#72bfc0″]

[/progress_circle]

‘XLL’
+ ÖLÇÜM

GELECEK – 0:
SİZ – 6

[/one_sixth_last]

[divider style=”simple”]

[/divider]

KURUMSAL PROGRAMLAR

 

 

Güven + Orjinallik + Geçerlilik + Rezonans
Siz Ekleyin ” Ulaşabilirlik”

Kurumsal teklifinizi isteyin.  Karma katılımcılı Seminer programı